МС ИНЖЕНЕРИНГ 70 ООД

Проектиране и производство на промишлени прахоуловителни инсталации. Изграждане на прахоуловителни системи, общообменни и локални аспирации.

МС Инженеринг 70 е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС

Работим основно по проектиране и изграждане на промишлени прахоуловителни инсталации и локални и общообмени аспирации. 

Проектираме на базата на  изчисленията на дебити, оптимални скорости на засмукване и транспорт на замърсителите, загуби по трасето на въздуховодите за всяка характерна точка.  Проектирането на всяка система е строго специфично за вида замърсител.

Предоставяме пълен инженеринг на системи за прахоулавяне. 

Осъществяваме гаранционен и извънгаранционен сервиз на системи за прахоулавяне.

Извършваме реконструкция и/или оптимизация на съществуващи  системи- вижте секцията ни УСЛУГИ

Продукти

Произвеждаме промишлени прахоуловители, циклони, искрогасители, маслоуловители и други елементи на аспирационно-прахоуловителните инсталации . 

Услуги

  • Изготвяне на проекти на прахоуловителни системи

  • Изработка и монтаж на прахоуловителни аспирации

  • Оптимизация на аспирационни системи

  • Ремонт и поддръжка на прахоулавящи аспирации

  • Реконструкция на съществуващи системи (реорганизация и разширяване на производството)

  • Производство на прахоуловители

  • Производство на циклони

  • Производство на маслоуловители

  • Доставка на елементи за аспирации

  • Доставка на ръкавни, патронни , джобни филтри и модули за управление