МС ИНЖЕНЕРИНГ 70 ООД

Производство на прахоуловители, прахоуловителни и вентилационни инсталации - общообменни и локални.

МС Инженеринг 70 е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС

Дейността ни е концентрирана в производство на прахоуловители, проектиране, изграждане, гаранционен и извънгаранционен сервиз на системи за въздухоочистване с компоненти собствено производство. Създаването им е на базата на  изчисленията, които правим- дебити, оптимални скорости на засмукване и транспорт, загуби по трасето на въздуховодите за всяка характерна точка. Видовете замърсители се различават в зависимост от производството, следователно проектирането на всяка една система е строго специфична за всеки вид замърсител. Помагаме и при реконструкцията и/или оптимизацията на съществуващи  системи- вижте секцията ни УСЛУГИ

Продукти

Производство на прахоуловители. Проектиране и изграждане на общообменни и локални прахоуловителни и аспирационни инсталации за очистване на димни газове и праховъздушни потоци, в производството.

Прахоуловител 10000м3/ч

Услуги

  • Изготвяне на проекти на аспирационно-обезпрашителни системи
  • Изработка и монтаж на аспирационно-обезпрашителни системи
  • Оптимизация на аспирационни уредби
  • Ремонт и поддръжка на аспирационни уредби
  • Реконструкция на съществуващи системи (реорганизация и разширяване на производството)
  • Производство на прахоуловители
  • Производство на циклони
  • Производство на маслоуловители
  • Доставка на елементи за аспирации
  • Доставка на ръкавни, патронни , джобни филтри и модули за управление