Услуги

 • Изготвяне на проекти на аспирационно-обезпрашителни системи
 • Изработка и монтаж на аспирационно-обезпрашителни системи
 • Оптимизация на аспирационни уредби
 • Ремонт и поддръжка на аспирационни уредби
 • Реконструкция на съществуващи системи (реорганизация и разширяване на производството)
 • Производство на прахоуловители
 • Производство на циклони
 • Производство на маслоуловители
 • Производство на елементи за аспирации
 • Консултации при избора на елементи
 • Доставка на елементи за аспирации
 • Доставка на ръкавни, патронни , джобни филтри и модули за управление

Клиенти

ideal standard - vidima
Ideal Standard - Vidima
anodi
MG Anodi International
impuls
Импулс АД
weinerberger
Wienerberger
ЕМКА АД
хермес абразиви
Хермес Абразиви