Промишлени прахоуловители, циклони, искроуловители, маслоуловители. Филтри и управления

ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

Индустриалните прахоуловители, които произвеждаме, според вида почистване на филтърните елементи, са два основни типа: с механично почистване (стръскване) и с импулсно почистване (със сгъстен въздух). Най-добрите резултати се получават от прахоуловителите с импулсно почистване. Ако на мястото няма изградена система за доставка на сух компресиран въздух или точката за монтаж е твърде одалечена от съществуващата система, тогава се налага на прахоуловителят да е с механично почистване. Винаги споделяме с клиента какво печели и какво губи с компромисните избори, по отношение на разходите за консумативи в дългосрочен план. Произвежданите прахоуловители са както модулни конструкции, така и строго индивидулни разработки за конкретните условия, място и желание на клиента.

ЦИКЛОНИ

Механичните циклони са вид инерционен сепаратор, който отделя едрия прах от газовия поток, благодарение на центробежните сили. Въздухът се пречиства, чрез завихряне в камерата на циклона от поток, наподобяващ торнадо, който изтласква праховите частици към стената на циклона и те се плъзгат надолу към основата на бункера за събиране. 

Циклоните могат да отстраняват по-тежки и големи частици, които са смесени с финия прах. Те често се използват в процеси, където частиците са с размер над 20 микрометра. Идеални са за грубо очистване преди прахоуловителите, защото щадят филтърните елементи на прахоуловителя и намаляват разходите за консумативи.

 Циклоните са добро решение и в случаите, когато отделяната прахова фаза е ценна и клиентът иска да я запази за вторично влагане. Пример за това, е събирането в циклонните бункери на праха от производството на зърнени смески с ценни добавки за храна на животни.

Произвеждаме и доставяме циклони собствена разработка, както и по чертежи на клиента.

МАСЛОУЛОВИТЕЛИ

Използват се за пречистване на газовете от маслени емулсии, отделяни при работа на  металообработващи машини. Улавянето се осъществява от груби и фини филтри разположени в общ корпус.

искроуловител

ИСКРОГАСИТЕЛИ

В аспирационните системи на площадки, където в отделяните газове има искри, винаги предвиждаме монтаж на искрогасители пред входа на филтриращия блок. Искрогасителят предпазва оборудването от самозапалване. Произвеждаме искрогасителите с различни размери и присъединителни елементи

Разтоварване на праха

Ротационна клапа

Ротационни клапи

Ротационните клапи са добър избор, когато отвеждането на праха от бункера трябва да става постоянно. Обикновено се монтират на дъното на бункера на прахоуловители с непрекъснат работен цикъл. Възможно е монтирането им да стане и в края на шнековете на голямогабаритните прахоуловители. Разтоварват както върху транспортьори, така и в чували тип BibBag. Произвеждаме различни рамери.

тегловна клапа

ТЕГЛОВНИ КЛАПИ

Тегловните клапи освобождават праха от бункера на порции. При достигане на определеното тегло, клапата се отваря и прахът пада на определеното място. В някои случаи тегловните клапи може да са бюджетния вариант на ротационните клапи. Произвеждаме ги в различни размери.

Количка за прах

КОЛИЧКИ ЗА ПРАХ

Количките за прах служат за ръчно изнасяне на събрания прах. Имат заключващ механизъм. В зависимост от очакваното количество прах изработваме колички с различни конструкции и вместимост на съда.

ВЪЗДУХОВОДИ

За една  работеща аспирационна система за обезпрашаване са нужни и въздуховоди. Опитът ни е научил, че това са най-неглижираните от клиентите елементи. Въздуховодите, които изграждаме са прецизно изчислени като дължини и диаметри, за да бъдат постигнати две цели: оптималната скорост на засмукване и транспорт на вредностите, и най- добрата ергономия. Изграждаме ги както от стандартни елементи, така и с нестандартни индивидуални разработки. 

ЕЛЕМЕНТИ и КОНСУМАТИВИ

  • Филтри и филтърна материя.
  • Доставяме патронни, ръкавни и джобни филтри от доказали се производители.
  • Изработваме филтри в сътрудничество с други фирми
  • Импулсни управления на продухването по време.
  • Импулсни управления на продухването по пад на налягане.
  • Вентилатори
  • Елекромагнитни вентили