Прахоуловители, прахоуловителни и вентилационни инсталации. Патронни, джобни и ръкавни филтри. Аксесоари

Prahoulovitel

Производство на ПРАХОУЛОВИТЕЛИ.

Типовете прахоуловители, които произвеждаме, според вида почистване на филтърните елементи, са два основни: с механично почистване и с импулсно почистване със сгъстен въздух. Най-добрите резултати се получават от прахоуловителите с импулсно почистване. Съществуват случаи, когато на площадката или не е изградена система за доставка на сух компресиран въздух, или точката за монтаж е твърде одалечена от съществуващата система. Тогава компромисния избор на прахоуловител с механично почистване е оправдан. Винаги споделяме с клиента какво печели и какво губи с компромисните избори, по отношение на разходите за консумативи в дългосрочен план. Произвежданите прахоуловители са както модулни конструкции, така и строго индивидулни разработки за конкретните условия, място и желание на клиента.

Циклон

Производство на ЦИКЛОНИ.

Механичните циклони са вид инерционен сепаратор, който отделя праха от газовия поток, благодарение на центробежните сили. Въздухът се пречиства, чрез създаване на завихряне в камерата на циклона. Интензивен кръгов въздушен поток, наподобяващ торнадо, изтласква праховите частици към стената на циклона и те се плъзгат надолу към основата на бункера за събиране. Циклонните системи могат да отстраняват по-тежки и големи частици, които се смесват с финия прах. Те често се използват в процеси, където частиците са с размер над 20 микрометра. Понякога  се използват за грубо очистване преди прахоуловителите. Те са добро решение и в случаите, когато отделяната прахова фаза е ценна и клиентът иска да я запази за вторично влагане. Пример за това, е събирането в циклонните бункери на запрашавания от производството на зърнени смески с ценни добавки за храна на животни. Произвеждаме и доставяме циклони собствена разработка, както и по чертежи на клиента.

маслоуловител

Производство на МАСЛОУЛОВИТЕЛИ.

Маслоуловителите се използват за пречистване от маслени емулсии на газовете, отделяни при работа на  металообработващи машини. Улавянето се осъществява от груби и фини филтри разположени в общ корпус.

sparktrap

Производство на ИСКРОГАСИТЕЛИ

 В аспирационните системи на площадки, където в отделяните газове има искри, винаги предвиждаме монтаж на искрогасители пред входа на филтриращия блок. Искрогасителят предпазва оборудването от самозапалване. Произвеждаме искрогасителите с различни размери и присъединителни елементи

Разтоварване на праха

ротационна клапа
Ротационните клапи са добър избор, когато отвеждането на праха бункера трябва да става постоянно. Обикновено се монтират на дъното на бункера на прахоуловители с непрекъснат работен цикъл. Възможно е монтирането им да стане и в края на шнековете на голямогабаритните прахоуловители. Разтоварват както върху транспортьори, така и в чували тип BibBag. Произвеждаме различни рамери.
тегловна клапа
Тегловните клапи освобождават праха от бункера на порции. При достигане на определеното тегло, клапата се отваря и прахът пада на определеното място. В някои случаи тегловните клапи може да са бюджетния вариант на ротационните клапи. Произвеждаме ги в различни размери.
количка за прах
Количките за прах служат за ръчно изнасяне на събрания прах. Имат заключващ механизъм. В зависимост от очакваното количество прах изработваме колички с различни конструкции и вместимост на съда.

Изработка на ВЪЗДУХОВОДИ

За да се получи една  работеща аспирационна система за обезпрашаване са нужни и въздуховоди. Опитът от контактите с различни клиенти ни е научил, че това са най-неглижираните елементи. Въздуховодите, които изграждаме са прецизно изчислени като дължини и диаметри, за да бъдат постигнати две цели: оптималната скорост на засмукване и транспорт на вредностите, и най- добрата ергономия. Изграждаме ги както от стандартни елементи, така и с нестандартни индивидуални разработки. 

Доставка на ЕЛЕМЕНТИ

  • Филтри и филтърна материя. Доставяме патронни, ръкавни и джобни филтри от доказали се производители. Изработваме филтри в сътрудничество с други фирми
  • Импулсни управления по време
  • Импулсни управления по пад на налягане
  • Вентилатори
  • Елекромагнитни вентили
  • Регулиращи секции