Изграждане на нови прахоуловителни и вентилационни инсталации

Когато говорим за изграждане на нови инсталации, имаме предвид старт от нулата- това означава, че е известно мястото, на което ще се изграждат и това, което ще обслужват.

Какво да очаквате от нас:

 • Посещение на място, оглед и уточняване на Вашата идея
 • Първоначална оферта с груби финансови граници на бъдещата инсталация
 • Проект на инсталацията, ако това е част от заданието. Офертата за проекта е отделна от офертата за инсталацията. Разделяме проектирането от конструирането и изграждането, защото не е задължително ние да Ви предоставим и двете услуги
 • Окончателна оферта за изграждането на базата на проекта. Включва конструиране, изработка и доставка на всички елементи и възли, както и монтажа им.
 • Сключване на договор за изработка на база на приетата окончателна оферта
 • Изграждане на инсталацията, пускане в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и обучение на персонала за работа с нея
 • Гаранционен сервиз
 • Извънгаранционен сервиз
прахоуловителна аспирация

Оптимизация, реконструкция и ремонт на съществуващи прахоуловителни и вентилационни инсталации

Когато имате налична инсталация, но:

 • смятате, че тя не работи добре
 • производството (помещението) се разраства
 • …или просто нещо се счупи

Какво да очаквате от нас:

 • Посещение на място, оглед и уточняване на Вашата идеята
 • Предложение за необходими действия.
 • Предоставяне на оферта за необходимите дейности.
 • Сключване на договор за предоставяните услуги, възоснова на одобрената оферта
 • Извършване на договорените дейности и подписване на приемо-предавателен протокол
 • Гаранционен сервиз и извънгаранционен сервиз

Производство и доставка

 • Производство на прахоуловители
 • Производство на циклони
 • Производство на маслоуловители
 • Производство на искроуловители
 • Производство на ротационни клапи
 • Производство на елементи за аспирации
 • Доставка на вентилатори
 • Доставка на елементи за аспирации. Консултации при избора на елементи
 • Доставка на ръкавни, патронни, джобни филтри и модули за управление
продукти
caneppele logo
хермес абразиви
ideal standard - vidima
weinerberger
anodi
impuls