Прахоуловители и Прахоуловителни инсталации

Проектираме и изграждаме общо обменни и локални прахоуловителни инсталации за очистване на димни газове и праховъздушни потоци, изпускани от стационарни горивни източници, производствени инсталации, производствени линии или отделни работни машини, като:
 • Асфалт
 • Цимент
 • Металообработване
 • Вар и варовик
 • Леене и добив на сплави
 • Дърво, хартия, тъкани, влакна, пластмаси, кожа и др.
 • Силикати и керамика
 • Насипни строителни материали
 • Сухи строителни смеси
 • Хранителни продукти
 • Тютюн
 • Торове и гранулати
 • Гуми и пластификатори
 • Химически продукти
 • Пари и аерозоли
 • Заваръчен дим и газове
 • Бои и химикали.
Прахоулавянето се извършва от конструирани от нас високоефективни ръкавни, касетъчни или патронни филтри с автоматично импулсно почистване. Модулната сглобяема конструкция от  листова стомана на предлаганите съоръжения, обуславя практически неограничената им вариантност, по отношение на тяхната производителност. Всяка аспирационно-обезпрашителна инсталация се разработва след детайлно проучване на технологичните процеси и съоръжения, както и източниците на замърсяването, което води до предлагането на най-ефективната схема за очистване