Инженеринг

 

 

  • Конструиране на машини, съоръжения и инсталации
  • Изработване на конструктивна документация на ръкавни, касетъчни и патронни прахоуловители с импулсно почистване за дебит от 1000m3/h до 100000m3/h
  • Конструиране и разработване на метални и пластмасови изделия
  • Проектиране и разработване на хидравлични и пневматични машини, съоръжения и инсталации
  • Проектиране и разработване на прахоуловителни и вентилационни инсталации
  • Проектиране и разработване на транспортни системи Технически чертежи и спецификации в съответствие с изискванията на клиента
  • Прехвърляне на чертежи от хартия в електронен вид и оформяне на чертежи*
  • Създаване на 3D модели и визуализации по чертеж, скица или детайл
  • Създаване на конструкторска документация
  • Изготвяне на инструкции за монтаж, ремонт и експлоатация Изработване на 3D каталози

*Всички направени чертежи и модели се експортират във формати, зададени от клиента

 

 

12 vent sort

Общообменна вентилация 3000m3/h с прахоулавяне, рекуперация и климатизация в цех за сортиране на отпадъци гр. Велико Търново

MS ENGINEERING © 2014. Всички права запазени